Samarbejdet mellem Skovdyrkerne, HedeDanmark og Dansk Skovforening har produceret en diger rapport over flismarkedet i Danmark. Rapporten gennemgår det tekniske omkring flisen, flismarkedet og prisdannelsen, forbruget af flis i 2012 og – som det vigtigste – potentialet for flisproduktion i 2020.

Rapporten præsenteres på 10 møder med de danske fjermvarmeværker her i foråret. Formålet er at fjerne usikkerheden omkring hvorvidt det giver mening at satse yderligere på flisfyring i Danmark. Flisen er i de sidste 30 år blevet en afgørende brik i skovdyrkningen og økonomien i de danske skove.

Den organiserede flisproduktion startede i 1981. Efter 20 år – i 2001 – var man oppe på at forbruge 500.000 m3 flis i Danmark. 10 år efter – i 2011 – lå forbruget på 2.000.000 m3. Heraf leverede skovene 1.000.000 m3 (resten kom fra det åbne land, fra import, og fra savværkerne).

Rapporten viser, at udtaget fra skovene yderligere kan fordobles i løbet af de næste 10 år. Uden at det går ud over hverken bæredygtighed og biodiversitet eller over forsyningen af træindustrien med råvare.

Men for at denne stigning kan realiseres kræver det en øget efterspørgsel. Det er i den sammenhæng at skovbrugets optræden ved varmeværkernes møder skal ses.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus