Miljøministeriet er i øjeblikket i gang med at lave en gennemgang af, om der er behov for ændringer af adgangsreglerne for at gøre naturen mere tilgængelig for befolkningen, eller om der kan være tiltag, der inden for de nuværende rammer kan gøre naturen mere tilgængelig.

Miljøministeriet har udarbejdet en rapport på baggrund af input fra interessenter, som indeholder en lang række forslag, tillige med ministeriets overvejelser og løsningsforslag, men uden at indeholde konsekvensanalyser af forslagene eller konkrete anbefalinger til politikerne.

For skovene er der ikke overraskende ønsker om øget adgang bl.a. adgang hele døgnet, adgang uden for vej og sti, ridning i private skove, ligestilling af organiseret og uorganiseret færdsel m.m. Der er dog ingen klare indikationer af de politiske ønsker og målsætninger.

Dansk Skovforening, som varetager det samlede privatskovbrugs politiske interesser, er indkaldt til et møde med aftaleparterne bag natur- og biodiversitetspakken den 26. august, hvor interesseorganisationerne hver får 3 minutter til at fremføre deres vigtigste synspunkter og anbefalinger.

Vi håber, atdu vil hjælpe med at indsamle viden og dokumentation til brug i de kommende drøftelser. Der er især brug for konkrete erfaringer fra skovene i forhold til forespørgsel fra skovgæster om brug af skoven og skovejernes vilje til at indgå aftaler med særligt skoler, spejdere og andre organiserede brugere.

Vi opfordrer dig derfor til at besvare et kort spørgeskema hurtigst muligt. Der er 11 spørgsmål, og det tager kun ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene. Det vil være en stor hjælp for det kommende politiske arbejde at kunne henvise til fakta og konkrete erfaringer fra skovejere.

Klik her for at åbne spørgeskemaet

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne