S-top

Udrettet s-top

Udrettet s-top

Det er ikke ualmindeligt, at en mindre del af træerne reagerer på kemisk vækstregulering med S-toppe eller lignende til følge. Den varme periode vi havde i forbindelse med topskudsreguleringen, kan nogle steder have forøget antallet af tilfælde hvor toppene hænger eller har dannet et S.

Grove tilfælde af ”vækstforstyrrelser”, vil være deklasserende og grelle tilfælde gøre et træ usælgeligt.

Der kan derfor være fornuft i at få rettet toppene ud.

Reparationen foretages ved at rette topskuddet forsigtigt ud og fiksere det med en pind eller lignende. Det er forsøgt illustreret på de to billeder.

Man kan så småt begynde på arbejdet nu, om end det kræver lidt forsigtighed.

Videnscenter Juletræer ønsker alle en god sommer.

VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne