Sammen med det seneste nummer af Skovdyrkeren har alle medlemmer fået tilsendt opdaterede forretningsbetingelser. De fremstår nu i et lidt mere tidssvarende og forhåbentlig flottere format. Satserne for kontingent á jour ført med den pristalsregulering generalforsamlingen vedtog i efteråret. Vores forskellige ydelser er blevet præciseret også i forhold til, hvad der er indeholdt i kontingentet. Det samme gælder for afsætning af råtræ, flis, juletræer og pyntegrønt gennem foreningen. Læg mærke til at skovens infrastruktur kan have indflydelse på afregningen ligesom partistørrelserne. Skovdyrkerne indestår som hidtil for afregningen til medlemmer, der har handlet gennem os.

Find Prisliste og forretningsbetingelser 2016-2017 her

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne