Forsvarlig og lovlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Denne vinter og i foråret har Landbrugsstyrelsen været på besøg ved flere juletræsproducenter og derefter udskrevet nogle klækkelige bøder som følge af overtrædelser af lovgivningen. Det er meget vigtigt at man som producent overholder og kender den danske lovgivning, primært for at passe ordentligt på miljøet, men også for at undgå at komme i store problemer med myndighederne.

Enhver producent er til enhver tid forpligtet til at holde sig opdateret på gældende lovgivning, som kan indbefatte:

Herunder er listet de mest nødvendige links til mere viden:

Lovgivning for anvendelse af kemikalier

Føring af sprøjtejournal

Syn af sprøjte

Krav til opbevaring af plantebeskyttelsesmidler

Lovlige kemikalier

Skovdyrkerforeningen kommer gerne forbi og rådgiver ved brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.

Kontakt foreningen på sno@skovdyrkerne.dk.

God arbejdslyst.