Angreb af neonectria.

Branchen har samlet penge ind i erhvervet og hos forskellige fonde og forskningsinstitutioner – det har samlet givet mulighed for 3 årsværks forskning og formidling. Det viser sig, at det er muligt at rejse midler, når faren truer: ”den røde død” som nogle har døbt det, når svampen hærger i unge og ældre abies-arter.

Forsøg med forskellige midler
Klaus Paaske fra Flakkebjerg under Aarhus Universitet har lavet omfattende forsøg med at smitte 2-årige planter og pottegroede træer under kontrollerede forhold. Smitten er påført efter såring af skud: afklipning og afrivning af nåle/skud. På disse planter er afprøvet en række forskellige svampemidler – både udsprøjtet lige før smitten blev påført eller umiddelbart efter.

En håndfuld midler har vist sig interessante at fortsætte med i en ny forsøgsrække. Alle er forebyggende midler. Midlerne kan ikke bekæmpe svampen når den er etaberet i træet. Bedst effekt opnås tilsyneladende ved sprøjtning lige før eller straks efter smitte på frilandslignende forhold i forsøgene.

Merpan, som vi har haft dispensation til at bruge i 2014, er en af dem, som har virket bedst i sidste års forsøg.

På de pottegroede træer er der ingen forsøgsresultater endnu, da udspring og strækningsvækst i 2015 skal afventes. Typisk ses skader det følgende vækstår.

Hovedantagelse om smitten
Iben Thomsen fra Københavns Universitet, IGN opridsede at hovedantagelse stadig er, at den største smitte sker om foråret under udspring via nåle og/eller direkte på de nye skud. Er der høj nedbør under udspring, øger det svampens sporeproduktion, og smittebetingelserne er meget bedre. Største smitte sker fra angrebne, syge træer i omgivelserne. Jo højere disse angrebne træer er, des længere kan svampens sporer nå med vinden.

Status
Forsøgene har fået os et lille skridt videre og der tegner sig nogle muligheder mht. svampemidler. Endvidere kan der muligvis laves et varslingssystem, så rettidig sprøjtning kan iværksættes. Men meget vigtigt er det stadigvæk:

By: Kenneth Klausen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Kenneth Klausen