Som sprøjtefører skal du have dit certifikat eller bevis opdateret hvert fjerde år gennem et opfølgningskursus. For at kunne købe og anvende pesticider, skal du være autoriseret i MAB-databasen under Miljøstyrelsen. Denne autorisation er kun mulig, hvis dit seneste kursus er højst 4 år gammelt. Danske Juletræer arrangerer, i samarbejde med sprøjtespecialisten Hans Thostrup og Dalum Landbrugsskole, et opfølgningskursus for sprøjteførere med et specifikt fokus på juletræer og klippegrønt. Kurset dækker en opdatering af sprøjteteknikker, gældende lovgivning, regler, arbejdsmiljø, ajourføring af viden om planteværnsmidler, de seneste opdateringer inden for behandlingsstrategier, integreret plantebeskyttelse (IPM) og praktiske vejledninger.

Praktiske Oplysninger

Sted:
Højen Forsamlingshus
Horstedvej 5
7100 Vejle

Dato og Tid:
08.02.2024, kl. 08.30 – 16.00

Tilmeldingsfrist:
07.02.2024

Tilmelding skal foregå elektronisk via følgende link:

TILMELDING TIL OPDATERING AF SPRØJTECERTIFIKAT

Ved tilmelding er der mulighed for assistance fra Majken Helsgaard (kontaktinformation findes på den elektroniske tilmeldingsside). Du kan også kontakte Hans Thostrup på 25185712 eller Kenneth Klausen på 40254650 for yderligere information.

Pris:

Prisen for forplejning og materiale er 600 kr. + moms, plus et AMU-bidrag på 134 kr. for faglærte og ufaglærte. For personer med en videregående uddannelse er AMU-bidraget 941 kr. Hele beløbet opkræves af Dalum Landbrugsskole.

Faglærte og ufaglærte kan ansøge om godtgørelse på ca. 900 kr. pr. dag samt befordringstilskud gennem VEU samtidig med tilmeldingen. For at modtage godtgørelse er det vigtigt, at du tilmelder dig igennem dit firma. Ved personligt ejede firmaer er det vigtigt at tilmelde dig som firma, når du anvender MitID. Ved selskaber skal tilmeldingen ske med firmaets MitID. Hvis du har en videregående uddannelse og dermed ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, kan du ikke søge VEU.

Kursusansvarlig:
Kenneth Klausen