For både at kunne købe og udbringe pesticider skal du være autoriseret i MAB-databasen under Miljøstyrelsen, og dette er kun muligt, hvis dit sidste kursus er max 4 år gammelt.

Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Dalum Landbrugsskole et opfølgningskursus for sprøjteførere med fokus på juletræer og klippegrønt

Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 8:30 – 16:00 hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø.

Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 8:30 – 16:00 hos Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens.

Kurset indeholder opdatering af sprøjteteknik, love, regler, arbejdsmiljø, ajourføring af planteværnsmidler, sidste nye viden om behandlingsstrategier, IPM og praktiske anvisninger.

Tilmelding skal foregå elektronisk påwww.voksenuddannelse.dk. Skriv kviknummeret for kurset i søgefeltet øverst på siden. Så kommer dette kursus frem, og du kan lave din tilmelding.

Kviknummer Sorø: 461301TA3/2-22 eller link:

https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=48175level=-type=amukviknummer=461301TA3%2F2-22from_soegning=true

Kviknummer Horsens: 461301TA6/1-22 eller link:

https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=48175level=-type=amukviknummer=461301TA6%2F1-22from_soegning=true

Ved tilmelding er der mulighed for hjælp af Majken Helsgaard (information på den elektroniske tilmelding). Du kan også ringe til Hans Thostrup 25185712 eller Kenneth Klausen 40254650.

Prisen for forplejning og materiale er 700,00 kr. + moms og plus AMU-bidrag på 126 kr. for faglærte og ufaglærte. For folk med videregående uddannelse er AMU-bidraget ca. 930 kr (beløbet er ikke fastsat endnu for 2022). AMU-delen opkræves af Dalum Landbrugsskole via e-Boks og kursusdelen af Hans Thostrup.

Faglærte og ufaglærte kan søge godtgørelse på 892 kr./dag via VEU samtidig med tilmeldingen. For at få godtgørelse er det vigtig, at du tilmelder dig igennem firmaet. Ved personlig ejet firma er det vigtig, at du går videre som firma, når du bruger NemID. Ved selskaber skal du tilmelde dig med firmaets NemID. Hvis du ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse – dvs. har en videregående uddannelse, kan du ikke søge VEU.

Se mere på dette link.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne