Som sprøjtefører skal du have opdateret dit certifikat/bevis hvert 4. år via et opfølgningskursus. For både at kunne købe og udbringe pesticider skal du være autoriseret i MAB-databasen under Miljøstyrelsen, og dette er kun muligt, hvis dit sidste kursus er max 4 år gammelt.

Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Dalum Landbrugsskole et opfølgningskursus for sprøjteførere med fokus på juletræer og klippegrønt

Torsdag d. 2. februar 2023 kl. 8:30 – 16:00 i Højen Forsamlingshus, Horstedvej 5, 7100 Vejle.

Kurset indeholder opdatering af sprøjteteknik, love, regler, arbejdsmiljø, ajourføring af planteværnsmidler, sidste nye viden om behandlingsstrategier, IPM og praktiske anvisninger.

Tilmelding skal foregå elektronisk påwww.voksenuddannelse.dk. Skriv kviknummeret for kurset i søgefeltet øverst på siden. Så kommer dette kursus frem, og du kan lave din tilmelding.

Kviknummer 461301TA5/1-23 eller dette link:

https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?subject_code=48175level=-type=amukviknummer=461301TA5%2F1-23from_soegning=true

Ved tilmelding er der mulighed for hjælp af Majken Helsgaard (kontaktinformation på den elektroniske tilmelding). Du kan også ringe til Hans Thostrup 25185712 eller Kenneth Klausen 40254650.

Prisen for forplejning og materiale er 450,00 kr. + moms plus AMU-bidrag på 128 kr. for faglærte og ufaglærte. For folk med videregående uddannelse er AMU-bidraget 941 kr. Hele beløbet opkræves af Dalum Landbrugsskole.

Faglærte og ufaglærte kan søge godtgørelse på ca. 900 kr./dag og befordringstilskud via VEU samtidig med tilmeldingen. For at få godtgørelse er det vigtig, at du tilmelder dig igennem firmaet. Ved personlig ejet firma er det vigtig, at du går videre som firma, når du bruger NemID. Ved selskaber skal du tilmelde dig med firmaets NemID. Hvis du ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse – dvs. har en videregående uddannelse, kan du ikke søge VEU.

Med venlig hilsen

Skovfoged

Michael Rodding.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne