Ifbm. med generalforsamlingen for Skovejerforeningen for Vejle Ådal og Vejle Fjord, afholdes et oplæg om skovbrug, klima og biodiversitet.

Oplægsholderne er Palle Madsen fra InNovaSilva, der har været medforfatter på bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet”, lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening Vejle, Uffe Rømer samt Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur Friluftsliv i Vejle Kommune.

Efter de tre indlæg vil der være debat om emnet, og publikum vil få mulighed for at stille spørgsmål og aktivt deltage i debatten.

Alle skovejere og interesserede er velkomne til af opleve de tre indlægsholdere.

Arrangementet afholdes onsdag d. 4. marts og foregår I Tårnværelset på Økolariet i Vejle fra kl. 20-22.

Skovejerforeningen for Vejle Ådal og Vejle Fjord afholder sin generalforsamling inden arrangementet fra kl. 19-20

Hvad er ”Skovejerforeningen Vejle Ådal Vejle Fjord”?

Foreningen blev etableret i 2016 som opfølgning på to års gruppearbejde mellem skovejere i Vejle kommune og kommunen om samarbejdsproblemer og muligheder vedrørende Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Foreningens målsætninger.

1. At sikre indflydelse i processen omkring nye tiltag vedrørende natur og friluftsliv i Vejle Ådal/Vejle fjord området, såfremt de omfatter/påvirker områdets private skove.

2.At få en lokal organisation der med en stemme kan tale alle skovejeres sag over for kommunen og interesseorganisationer, og at disse tiltag sker på frivillig basis.

3.Gennem plads i Bestyrelsen i Organisationen Vejle Ådal/ Vejle Fjor, Udviklingsrådet for Vejle Ådal/ Vejle Fjord samt forskellige arbejdsgrupper, sikre tidlig indflydelse på beslutningsprocesser vedrørende Vejle Ådal/ Vejle Fjord

4.At sikre ejendomsretten bliver respekteret.

5.At styrke og inspirere til samarbejde mellem skovejere i området.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne