En markant personlighed i dansk skovbrug, den tidligere forstander for Skovskolen i Nødebo gennem mange år, Aage Marcus Pedersen, som nu er gået på pension, har i en artikel i SKOVEN kommenteret statens nye skovpolitik.

Hans tese er for det første, at publikum ikke er specielt glade for det vildnis, som vil blive resultatet af den nye politik. Publikum foretrækker tyndede og ‘velpassede’ bevoksninger i traditionel forstand. Han mener, at det kun vil blive en eksklusiv gruppe af ornitologer, entomologer, botanikere og zoologer, der vil få glæde af de nye urørte, ‘vilde’ parceller.

Og så giver han en lang række eksempler på det paradoksale i, at på trods af, at den nye skovpolitik først og fremmest hævdes at være iværksat af hensyn til publikum, så er han ‘ efter 50 års færden i de nordsjællandske skove ikke i tvivl om, at kvaliteten af oplevelserne er blevet væsentligt forringet gennem årene’.

Endelig rejser han en almindelig kritik af Skov- og Naturstyrelsens organisation og personalepolitik. Han ser en øget centralisering – og med den et svækket engagement i skoven og dens drift. De seneste fyringer af skovarbejdere vil kun forstærke denne udvikling i en gal retning.

Marcus Pedersen konkluderer: ‘Skal de naturnært dyrkede bevoksninger levere kvalitetstræ i fremtiden, og skal et stigende antal skovgæster have oplevelser af god kvalitet, så kræver det langt flere folk i skoven. Kyndige, arealansvarlige folk, som ved hvad der foregår i de enkelte bevoksninger…. Han mener ikke, at beslutningstagerne aner, hvad der foregår på de store arealer i praksis.’

Han slutter med følgende opråb til Skov- og Naturstyrelsens ledelse: ‘Kære venner – rejs jer fra skrivebordene! Kom en tur i skoven og se, hvad det hele drejer sig om.’

Læs hele artiklen ved at åbne den vedhæftede pdf-fil herunder.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Files:
AAMPcontraSNS.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne