Oprydning efter stormfaldet

Lad de professionelle gøre det

Vi anbefaler derfor helt generelt, at man overalt, hvor det er muligt, overlader oparbejdningen til vore skoventreprenører.

Men hvis du alligevel vil oparbejde væltede træer, så vil det være en god idé forinden at læse det lille hæfte om oparbejdning af stormfald, som Skovskolen har udarbejdet.

Fra hæftet kan vi citere følgende

Vigtige grundregler ved manuel stormfaldsoparbejdning

Rækkefølge

Det anbefales at man – af sikkerhedsmæssige grunde – tager træerne i følgende rækkefølge. Forudsat at man kan komme til dem:

  1. Rodløsnede, hældende træer
  2. Hængere
  3. Knækkede træer og stående stamdele
  4. Enkelte, almindeligt faldne træer
  5. Bunker af faldne træer

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne