Når der skal klippes i en bevoksning, er det vigtigt at kunne færdes i bevoksningen. Færdsel besværliggøres når der er grene på træerne. Så når træerne når en højde på 4-5 m er det optimalt at stamme træerne op. Opstamningen betyder, at man kan færdes, og at man kan få overblik over bevoksningen.

Praktisk foregår opstamningen med motorsav. Du skal køre motorsaven op og ned ad stammen indtil grenene er afskåret op til godt og vel mandshøjde – du bestemmer selv, hvor let det skal være at færdes ved klippearbejdet. Såring af barken i begrænset omfang skader ikke træet.

Højt opstammede nobilis
Højt opstammede nobilis

Sikkerhed

Pas på sikkerheden ved opstamning. Ved kvistningsarbejde er det vigtigt at skære med undersiden af kæden, undgå at spidsen af sværet rammer en gren – det giver stor risiko for at saven ”kaster” – altså at saven i en opadgående bevægelse svinger rundt og rammer dig på kroppen, mens der er fuld gas på. Det undgås ved hele tiden at sørge for at holde godt fast i saven håndtag – tommeltotten skal være på modsatte side af håndtaget som de øvrige fingre. Stå også således du hele tiden har saven på højre side af stammen i forhold til dig selv.

Lavt opstammede nobilis