Salgspriserne på nobilis har gennem mange år været svagt faldende eller stagneret. Samtidig har der i en årrække været forventninger til en blød u-vending i prisniveauet som følge af et stadigt lavere udbud. Der er fortsat ikke set generelle prisstigninger på nobilis grønt. I år er det dog langt overvejende lykkedes at fastholde prisniveauet på nobilis grønt.

Dyrkningsaktueltmener fortsat, at et målrettet salgsarbejde i Skovdyrkerne via Green Product, med henblik på at skabeen fælles stærkafsætning af klippegrønt fravores medlemmer, er det rigtige udgangspunkt for en sundere prisudvikling.

Med udgangspunkt i udbudstrenden har Skovdyrkerne fortsat en forventning til at priserne på nobilis klippegrøntindleder en u-vending inden for nogle år.

I kontrast til prisudviklingen på nobilis grønt er der i de senere år set prisstigninger i klip franordmannsgran. Det skyldes atmarkedet for nordmannsgran juletræer har været særdeles gunstigt for producenterne indtil for få år sidenog harmedført, at juletræerne er blevethøstet i bund. Det kan dog i år konstateres, at der er begyndendeprispres på nordmannsgran klip som følge af, at der kommer flere og flere vragtræer i juletræskulturerne i Tyskland og Danmark.

Dette minder om situationen for 10 år siden, hvor der også opstod større udbud af nordmannsgran juletræer.

Klima, kvalitet og bevoksningssundhed

Igen i år har det på landsplan været en meget tør og varm forsommer og sommer. Det tørre vejr fremmer koglesætningen i nobilis. Derfor ses i år mange ældre kulturer en hel delkogleansatser til næste års kogler – nogle stederop på mod 25% af grenene.

Ansatserne er desværre placeret på oversiden af dette års skud, som fxer det bærende element på dekorationer. Afklippede grøntgrene med kogleanlæg såvel som kogler deklassificeres – og er uønskede. Køberneer hurtige til at reklamere sådanne varer ved modtagelse.

Grene med kogleansatser skal frasorteres. Deter naturligvis ærgerligt at tabe mænger på denne måde, omvendt kan sortering i en del tilfælde gøre det muligt at få solgt den gode del afgrøntet. Men vær opmærksom på mængder og kapacitet når der stilles ekstra krav til sortering.

Kogleansatser i nobilis, disse grene frasorteres.
Kogleansatser i nobilis, disse grene frasorteres.

Korte skudspidser

Den lave nedbør og tørre sommer er tilgengæld gunstig, hvad angår længden af skudspidser, som i år er af enfornuftig kort længde.

I de flesteår er det på mange lokaliteteren almindelig udfordring, at skudspidsernebliver for lange. Køberne har store udfordringer med atanvende varer med lange skudspidseri deres oparbejdningsproces….

Barkbiller

Dyrkningsaktuelt har tidligere omtalt barkbiller (C. picea) der med stor hast tager livet af stående sunde træer.

Det er vores opfattelse at barkbillen fortsatudgør et stort problem i mange kulturer. Det er isærpå lettere jorde, at billen har haft størst indvirkning på nobiliskulturer.

Fremadrettet er tilstedeværelsen af denne barkbille noget, der kan få betydning for, hvordan dyrkningspraksis indrettes for at minimere skader og risiko.

Angreb af barkbiller. Træet har som forsvar udskilt store mængder harpiks
Angreb af barkbiller. Træet har som forsvar udskilt store mængder harpiks. Er omfanget af borehuller stort dør træerne ofte på kort tid.I løbet af de næste uger begynder klipningen af grønt for alvor i de yngre klippegrøntbevoksninger.

Fornuftig afsætning af godt grønt

Hvor kulturerneikke er præget af tørke, frost eller koglesætning forventer Skovdyrkerne i år fornuftig afsætning fra regulære og velpassedenobilis- og nordmannsgranbevoksninger.

Grønt er nemlig ikke bare grønt og der er væsentlig forskel på kvaliteten imellem kulturer på baggrund af gødskning- samt opstamning- og tyndingspraksis.Godt grønt = fornuftig afsætning.

Producenter og samarbejdspartnere ønskes en god klippegrøntsæson.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne