Aftenens program indledes kl. 18.00 hvor foreningen er vært med middag. Selve generalforsamlingen påbegyndes kl. 19.00.Efter den ordinære generalforsamling afholdesregionalt medlemsmøde med valg af repræsentantskab til DDS hovedbestyrelse.

Årsberetning og regnskab udsendes pr. post senest 14 dage før generalforsamlingen.

Aftenen rundes af med et indlæg om Danish ForestryExtension (DFE) v. direktør Flemming Sehested. Her vilblive berettet om nogle af de opgaver, hvor DFE har væretinvolveret i udenlandske projekter i de senere år. Derbydes på kaffe og kage undervejs.

Du kan tilmelde dig til generalforsamlingens middag på mail midt@skovdyrkerne.dk eller ved henvendelse til kontoret på telefon 87 28 17 88. Tilmelding til middagbedes foretaget, senest d. 2. oktober 2014 af hensyn til bestilling af mad.

Vel mødt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne