Af Søren Ladefoged.

Juletræer og pyntegrønt tiltrækker sig traditionen megen fokus på denne årstid. Det betyder, at der ikke er så megen opmærksomhed på skovninger. Har du mulighed for at gøre begge dele, vil du få en fordel ud af det, da markedet efterspørger produkterne.

Stort set alle træarter med undtagelse af ahorn, kan afsættes. Det vil sige ask, bøg, eg og rødeg. Kævler skal generelt holde 30 cm på midten, men der kan efter aftale gås ned til 25 cm på nogle effekter.

Har du nok at gøre med juletræer og grønt, har din forening en løsning til dig: Er der tale om mellemaldrende løvbevoksninger, som trænger til udtynding, kan det være en fordel at foretage udtyndingen med skovningsmaskine. Dette giver en billigere skovning og kombineres ofte med flishugning af den dårlige del af træet. Typisk vil din skovfoged vise de træer ud, som skal fjernes, så maskinføreren blot skal koncentrere sig om at skove. Du får dine bevoksninger plejet, optimerer økonomien og får med flisningen ryddet fint op efterfølgende.

By: Søren Ladefoged