Det varme vejr har rigtig sat gang i snudebillerne.

Snudebiller æder barken på de små planter oger de først nået hele vejen rundt – vil planten dø.

Billerne angriber i varmt vejr imaj, juni og august.

Bekæmpes bedst med rodhalssprøjtning, hvor de nederste 15-20 cm af plantengennemvædes.

Hold isærøje medde nyplantede nåletræerog tag straks kontakt til din skovfoged, hvis du opdager friske gnav ved rodhalsen..

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne