Paulownia er en hurtigt voksende træart fra Østen, som spås at kunne vokse 6-8 meter i højden om året. Træet skulle kunne lave gode savværkskævler i tykkelsen 35-40 cm på 8 til 10 år.

Det lyder spændende og meget forjættende, hvis kunne man få omdrifttider i sin skov på 10-12 år fremfor 50-60 år. Men det er ikke uden problemer, at indføre en ny træart i Danmark.

Skovdyrkerne har hos en ejer plantet 3,7 ha med Paulownia tilbage i 2019. Det er plantet med 4 meter mellem rækkerne og 3 meter mellem træerne i rækken.

Vores erfaring indtil nu er at træet gerne vil have en del vand især i det første år. Gødning er også ganske vigtig.

Den store udfordring er renholdelsen. Træet kan slet ikke tåle round up i vækstsæsonen – heller ikke på rødderne, som godt kan ligge lidt højt. Foreløbigt har vi gjort det, at vi har renholdt med en vandret roterende harve, der viger uden om træerne. Herved kan vi nogenlunde holde rent mellem træerne, men vi nøjes med at køre med en brakslåning i gangene mellem træerne. Imidlertid ligger rødderne ret højt og der sker lidt skade på træerne ved denne renholdelse.

En anden metode kunne være at plante med afdækning, der bl.a. anvendes i vinavl. En anden god metode kunne være etablering af dækmateriale – en såkaldt permakultur. Aviser eller pap som holdes fast er også en mulighed.

På de 2 vækstsæsoner der er gået siden 2019, har de bedste træer nået en højde på 2,75 meter og en diameter ved roden på ca. 10 cm. Det er ganske spændende. Man kan bogstaveligt følge træets vækst uge for uge. Træet får nogle kæmpe blade, som kan blive op til 1 kvadratmeter i størrelse.

Vores anbefaling på nuværende tidspunkt, og med de erfaringerne vi har indtil nu, er helt klar, at man kun skal plante Paulownia som et forsøg. Hvis man eksempelvis synes, at det kunne være spændende med en helt anden træart end dem man normalt planter i Danmark. Der er endnu alt for lidt erfaring med træarten i Danmark, til at kunne anbefale Paulownia som hovedart i et skovbrug.

Vi ved endnu ikke, om træarten er modtageligt for svampe- eller insektangreb. Endelig mangler vi erfaring med, hvor vindfølsomt træet er. Vokser det skævt ved vindpåvirkning, eller knækker det let i stormvejr.

Det er også værd at være opmærksom på, at Paulownia ikke er godkendt til konstruktionstræ i Danmark.

Vil man forsøge sig med Paulownia skal man sørge for at få en art, som kommer fra egne, hvor der er frost om vinteren.

Har du mod på at prøve kræfter med denne nye træart er du velkommen til at kontakte din skovfoged. Vi rådgiver dig gerne ud fra de erfaringer vi har.

Vores Skovfoged Steen Skieller ved et Paullownia træ, der er to vækstsæsoner gammelt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne