Stort containertræ til eksport

Hidtil harhovedparten af destørre danske savværker været købere af korttømmer både over og under 40 cm i bunden. Udviklingen hos savværkerne viserdog en tydelig tendens,hvor det store træ fravælges:

Det betyder at det store træ i højere grad skal afsættes til eksport. På eksportmarkederne varierer priserne meget mere, end på det danske marked. Der er til tider gunstige priser, og andre gange ligger priserne under de danske. I lyset af den aktuelle situation eksporterer Skovdyrkerne en del stort nåletræ.

De danske savværker har tidligere haft perioder, hvor de har fravalgt det stort dimensionerede træ, så måske vender efterspørgslen tilbage igen. Har man hugstmodent gran, anbefaler vi generelt, at man afdriver sine bevoksninger i tide, så man undgår de største dimensioner. Det har samtidig den fordel, at man ikke i samme grad er eksponeret mod den stormfaldsrisiko, som gamle bevoksninger udgør.

Når man vælger at afdrive, skal det ske på baggrund afen samlet vurdering af markedsforhold, bevoksningens beskaffenhed og hugstfølgehensyn, samt et kig på aldersklassesammensætningen i skoven. Så brugdin skovfoged til at få den nødvendigeskovbrugsfaglig rådgivning, før du træffer en beslutning.

By: Kristian Løkke Kristensen