Tidligere skovrider og sekretariatsleder Per Hilbert er død efter flere års sygdom.

Han blev 77 år.

Per Hilberts flid og engagement har efterladt enorme aftryk hos Skovdyrkerne og de danske skovejere.

Skovdyrker-karrieren begyndte, da han i 1988 blev den første skovrider i den nystiftede Vestjysk Skovdyrkerforening.

Efter knap 10 år som skovrider i Vestjylland valgte han at prøve fagligheden af i Udlandet. Han rejste til Nepal, hvor han havde fået tre års ansættelse ved et skovprojekt under Danida.

Projektet arbejdede blandt andet med udpegning af de bedste provenienser af lokale træarter og indsamling af frø.

Efter udlandsopholdet vendte Per Hilbert tilbage til Danmark. Han blev leder af Skovdyrkernes sekretariat i København og varetog stillingen i 12 år.

Det var i den tid, at Per Hilbert tog initiativ til at samle Skovdyrkernes kommunikation i det fælles medlemsblad Skovdyrkeren.

Her var han redaktør frem til sin pension i 2018.

Per Hilbert var skovrider i Vestjylland i knap ti år.

Vellidt og fagligt dygtig

Per Hilbert var fagligt dygtig og altid ydmyg. Hans lune og stilfærdige væsen passede godt til mentaliteten i Vestjylland, hvor han hurtigt blev vellidt og respekteret.

De senere år måtte Per desværre kæmpe med sygdommen ALS, som gradvist stjal hans førlighed.

Men livsgejsten var intakt helt til det sidste – og meget sigende for sit liv, var han en tur i skoven i weekenden op til sin død.

Interesserede kan læse mere om Per Hilberts liv og virke i portrættet, som blev bragt i Skovdyrkeren, nummer 83, september 2022.

I næste udgave bringer bladet et længere mindeord om Per Hilbert.

Æret være Per Hilberts minde