Skovfoged Jan Hollænder Christensen (31) blev ansat i marts. Han har siden både løst tværgående opgaver og fungeret som vikar på Ulfborg Skovpart.

Jan overtager Skjern Skovpart (tidligere skf. Johann Holm Jacobsen) og overtager samtidig en del medlemmer fra skf. Emil Poulsen – som på grund af sit forøgede engagement i juletræerne skal have reduceret sin skovpart. Berørte medlemmer får naturligvis direkte besked.

Skovfogedassistent Jeppe Rathkjen Jeppesen

Jeppe Rathkjen Jeppesen assisterer skovparterne i Team Nord.
Jeppe R. Jeppesen.

Skov- og Landskabsingeniør Jeppe Rathkjen Jeppesen (24) er nytiltrådt som skovfogedassistent. De primære funktioner bliver at løse assistentopgaver på skovparterne i TeamNord – med base i Nupark, Holstebro. Sideordnet hermed skal Jeppe fungere som driftsplanlægger – og i øvrigt give et nap med, hvor der er behov for det.

Læplantningskonsulent Anders Brøgger Jensen

Anders Brøgger Jensen hovedfokus er arbejdsopgaverne i det åbne land.
Anders Brøgger Jensen.

Skov- og Landskabsingeniør Anders Brøgger Jensen (24) er ligeledes nytiltrådt. Anders har fokus på arbejdsopgaverne i det åbne land, hvor vi oplever en betydelig opgavetilgang. I første omgang drejer det sig om at nyttiggøre den nye læplantningsordning – der er et attraktivt tilskud, og vi har udviklet et koncept, der giver gode og vildtvenlige hegn på en billig og ubureaukratisk måde.

Med denne styrkelse af organisationen er der tiltrækkeligt med ressourcer til, at vi kommer godt rundt på medlemsbesøg – og får fulgt det godt til dørs. Al erfaring viser, at det er nøglen til medlemstilfredshed – som er vores stærkeste fokus.

Alle vores tre nye fagfolk er i fulde omdrejninger. De er alle af lokal vestjysk afstamning, så de skulle være nemme at snakke med – så gør det, og tag godt i mod dem derude.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne