Det er tid til at planlægge årets vinterskovninger.

Vinterhalvåret og det tidlige forår er traditionelt den tid på året, hvor skovningsaktiviteterne er på sit højeste.

Efter en travl tid, hvor mange af vores medlemmer har arbejdet med klippegrønt og juletræer, benytter mange skovejere juletiden til at overveje vinterens aktiviteter i skoven. Vinterhalvåret og det tidlige forår er traditionelt den tid på året, hvor skovningsaktiviteterne er på sit højeste.

Efter en lidt stille periode, hvor savværkernes lagre har været fyldte, er efterspørgslen så småt vendt tilbage. Priserne har generelt været stabile efter stormfaldet. Kun på de ringere kvaliteter og på flistræ har der været mindre nedjusteringer på priserne. De økonomiske forudsætningerne for at gennemføre fornuftige tyndinger og skovninger erfortsat på plads.

Aflægningen af effekter er afgørende for det økonomiske resultat i skovningen. En god aflægning kræver, at man tager udgangspunkt i situationen i den enkelte bevoksning. Derudover skal man have godt kendskab til det aktuelle råtræmarked, så træet anvendes bedst muligt.

Du kan læse mere om skovning og aflægning af træ på dyrkningsinfo.

Husk også at når der foretages tynding i en bevoksning, så skal man ikke alene have fokus på økonomien i det enkelte indgreb, men i højere grad have fokus på udviklingen af den blivende bevoksning.

Aftal et rådgivningsmøde med din lokale skovfoged, så I sammen kan lægge en plan for skovningsaktiveterne.

By: Kristian Løkke Kristensen