I tiden her efter høst, hvor markerne står i stub, kan man komme rundt på det meste af ejendommen og markerne er overskuelige. Det er et godt tidspunkt at planlægge kommende beplantninger eller andre tiltag på ejendommen. Planlægges aktiviteterne her i begyndelsen af efteråret er der også god tid til at udarbejde og indsende ansøgninger om tilskud til de forskellige projekter i det kommende år.

Mulighederne er mange, når det gælder f.eks. beplantning, og der er meget, der skal tages hensyn til. For at udnytte alle mulighederne og opnå den optimale løsning på ejendommen, anbefales det at tage skovfogeden eller vildtforvalteren med på råd allerede i planlægningsfasen i form af et inspirationsbesøg. Herved udvider du dine muligheder for at opnå en god løsning og ved sparring med en erfaren rådgiver, får duinput til nye tiltag, som gavner din ejendom. Du sikrer dig også mod at gennemfører tiltagene forkert. Remiser, skov, alléer og søer etableres, som regel, kun én gang, og det er bekosteligt at begynde forfra. Derfor er det vigtig, at det gøres rigtigt første gang.

Ved Inspirationsbesøget er markvandringen og dialogen det essentielle. Markvandringen og den dialog der opstår på rundturen giver et godt indtryk af, hvad det er du som ejer gerne vil med ejendommen. Undervejs har rådgiveren samlet sig et overblik over, hvilken løsning der er den rigtige for ejendommen. Inspirationsbesøget rundes typisk af med en opsummering og konklusion som også kan udformes skriftligt, hvis det ønskes.

Etinspirationsbesøgtagerofte1-3 timer afhængig af ejendommens størrelse og forløber således:

Kort inspirationsbesøg

Eksempel på kort udfærdiget som opfølgning på et inspirationsbesøg.

Kortet anvendes nu som beslutningsgrundlag, når tiltagene skal realiseres.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne