Den optimale vildtremise har stor værdi for vildtet.

Vildtremisens primære formål er at sikre føde og dækning til vildtet.

Vildtet foretrækker generelt danske og egnskarakteristiske arter, idet der typisk er tilknyttet en større insekt-diversitet til disse, hvilket især er vigtigt for hønsefuglenes kyllinger. Endvidere foretrækker de ældre fugle bær og frugter fra danske arter.

Størstedelen af planterne bør være buske af hensyn til dækning og læ samt bær og frugter. Træarterne bør overvejende være lystræer, idet disse arter slipper lys igennem kronerne og herved fremmer urtevegetationen langs jordbunden.

Vildtet elsker læ, men elsker også sol. Efterlad derfor åbne ”lommer” inde i beplantningen, hvor vildtet i løbet af dagen kan varme sig i solen.

Endelig bør der centralt i plantningen indplantes nåletræer for at skabe læ for hjortevildtet om vinteren samt nattesæder for f.eks. fasaner.

Forskellige arter har forskellige behov. Derfor bør der ved plantevalgte tages hensyn til jordbund (næringsrig/næringsfattig samt tør/våd), vindpåvirkning samt naboarter. Hvis der ønskes en bred artssammensætning, anbefales det, at plante i mindre grupper, idet enkelte arter ellers vil udkonkurrere de andre arter.

Der er mulighed for tilskud på op til 60 % til hele projektet (max. ½ ha pr remise). Jo større projekt – des større chance for tilskud.

Overvej inden plantning:

Er du i tvivl så ring til Skovdyrkerne.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne