Lodsejerens ønsker ændre sig

Vi oplever at flere og flere lodsejere vil rejse skov med et andet formål end produktion. Politisk set er der kommet et stort fokus på naturen og biodiversitet. Det kommer også med en stor pulje penge til skovrejsning via. LBST’s skovrejsningsordning. Det har givet lodsejerne motivation til at plante skov. Førhen har der været et stort fokus på at plante skov til produktion, incitamentet har ændret sig.I dag der også efterspurgt skovrejsning til biodiversitet, jagt og herlighed. Mange bliver overvældet når vi tidligere har præsenteret mængden af forskellige arter man kan plante. Alle kender eg og bøg, men når der er over 50 arter at vælge imellem, bliver det svært. Alle arter har deres egen niche og egenskaber.Derfor har vi lavet 8 forskellige koncepter, der fokuserer på bl.a. jagt, biodiversitet, produktion og endda CO2.

Tænkeboks

Vi planter mere og mere skov i Danmark. Men, det gør resten af EU også, derfor forventer vi, at vi kommer til at opleve plantemangel i de kommende år. Det drejer sig især om egetræer. Hvis planteskolerne i 2020 leverede 100% af de træer vi skulle bruge, kunne de i 2021 levere 80%.Her i2022 er forventningen, at de kan leverer 60% af træerne og i 2023 er det forudset at planteskolerne kun kan levere 30% af de egetræer , der efterspørges.

Derfor hoppede vi i tænkeboks for at finde en løsning. Vi smed alle standard planteplaner op i luften, og brød det ned i hvordan imødekommer vi lodsejerens ønske. Vi oplever en tendens og kan med sikkerhed sige at over 75% af vores skovrejsninger er for jagt, biodiversitet eller herlighed. Derfor skræddersyr vi nu plantekoncepter til at ramme præcis dét.

Vi skal gøre det helt og ikke halvt

Skovrejsning for jagtens skyld, skal natrurligvis kunne leve op til de egenskaber i skoven, som giver en god jagt og skovrejsning til biodiversitetsformål, skal ligeledes kunne levere for biodiversitet. I jagtkonceptet har vi skruet ned for mængde af eg pr ha, og op for vildæble og rødgran. I vores biodiversitetskoncept arbejder vi med 10 forskellige arter, hvor der i CO2-konceptet er 4 hurtigvoksende arter. Produktionskonceptet kantilbyde en klassisk skovbrugsblanding med eg eller bøg.

Koncepterne er ikke faste, men er tænkt som oplæg til blandinger, der kan præsentere på de ønsker og behov, som skovejer har.

Vil du høre mere om vores planteplanskoncepter, så kontakt vores skovrejsningskonsulent Bjarke Thomsen på telefon 25 55 42 04 eller e-mail bjt@skovdyrkerne.dk

Planteplanskoncepter

Produktion – 40 % Eg eller Bøg, blandet med Avnbøg, Ahorn, Rødel og Rødgran.

Jagtskov – 30 % Eg, blandet med Vildæble, Hassel, Mirabel, Rødel, Spidsløn og nål.

Biodiversitetsskov – 15 % Eg, blandet med Birk, Rødel, Hassel, Skovfyr, Fuglekirsebær, Lind, Ask, alm. Tjørn og nål.

CO2-skov – Poppel, Lærk, Ahorn og Fuglekirsebær.

Skovblanding 1 – 30 % Eg med Ahorn og Skovæble

Skovblanding 2 – 30 % Bøg med Ahorn, alm Røn og Douglas.

Nåleskov 1 – 45 % Rødgran med Douglas, Grandis og Birk

Nåleskov 2 – 30 % Skovfyr med Sitka, Rødgran, Lærk og Birk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne