Ambrolauri Tlugi 2/1

I de seneste år har der været et meget stort udbud af nordmannsgran-juletræer. Det har medført nedadgående priser, og den reducerede økonomi har resulteret i et stort dyk i omfanget af til- eller gentilplantninger med nordmannsgran juletræer.

Udbuddet har været særlig stort i intervallet 150-200cm. En af årsagerne er at store arealer er plantet med række- og planteafstand på 1,1m x 1,1m. Det er en velkendt model, hvor hovedparten af træer høstes i højdeintervallet 150-175 cm og 175-200 cm. Modellen er ikke optimal hvis man ønsker at lave mindre træer eller større træer. Sidstnævnte som netop i disse år har holdt prisen bedst.

Muligheder i kulturetableringen

Der er mange ting der skal overvejes i etableringsfasen; proveniens og plantemateriale er helt essentielle. Der er mange gode erfaringer med Ambrolauri Tlugi. Nye proveniensforsøgene viser, at der også er andre provenienser som er særdeles interessante.

Hvad angår planteafstanden bør man overveje hvilken højde ens slutprodukt skal have. Jo større afstand des mere frit stillet er man til at lade sine træer når en større højde.

Det afgørende spørgsmål – når man beslutter sig for såvel proveniens samt planteafstand – er; hvordan ønsker man sit slutprodukt. Er der tale om små tætte træer eller større etagerede? Dette kræver en del overvejelser.

Har du spørgsmål til plantevalg og kulturetablering, bør du kontakte din lokale skovfoged.

Åbner vindue til at sende en mailVidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne