Det er faktisk sådan, at Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi baseret på træflis fra skovene, fra landbruget og fra det åbne landskab. Herved kan danskproduceret flis bidrage med dobbelt så meget energi som den nuværende produktion fra vindmøller.

Men vi gør samtidig opmærksom på, at en række forudsætninger skal være til stede. Den vigtigste er, at man skal sikre en større efterspørgsel. I øjeblikket er mange af de mindre varmeværker rundt om i landet, de såkaldte ’barmarksværker’, tvunget til at anvende naturgas. Vi ønsker, at denne binding ophæves, og at de får et frit brændselsvalg. Som i øvrigt samtidig betyder, at varmeprisen i området vil falde, idet flis er billigere end naturgas.

Harmonisering af tilskud

Vi har desuden bedt om, at det tilskud, der er til el-produktion på basis af biomasse, harmoniseres med det tilsvarende tilskud til el-produktion på basis af vindkraft. Der gives i øjeblikket 15 øre pr. kWh i tilskud til el-produktion på basis af biomasse, mens tilskuddet til vindmøllestrøm er mere end det dobbelte – afhængig af elprisen. Med det nuværende lave tilskud er produktion af kraftvarme (varme + el) stadig ikke rentabel – i stærk modsætning til ren varmeproduktion.

Varmeværkerne skal motiveres

Endelig argumenterer vi for, at de store værkers motivation for at anvende flis øges. I det omfang, de i dag allerede anvender biomasse, er de mest tilbøjelig til at anvende (importerede) træpiller, idet disse på grund af deres lave fugtindhold kan afbrændes i de eksisterende kulkedler. DONG og Vattenfall, som er de store danske kraftværksejere, har således indtil videre taget den lette løsning på de fleste værker.

Ud over at skovene kunne levere mere flis, hvis man øgede den naturlige efterspørgsel, kan det blive et meget stort problem for et af de vigtigste aspekter af GRØN VÆKST, nemlig tilplantning af 30.000 ha med energipil. Under de nuværende forhold kunne afsætningen af energipil, som typisk høstes med en meget høj vandprocent, blive et stort problem. Hvilket vil holde de realistiske landmænd tilbage.

Henvendelsen er gået til Folketingets energipolitiske udvalg, til energiminister Lykke Friis og til miljø­minister Troels Lund Poulsen. Vi håber meget, at de vil se på sagen, når de får luft efter klimatopmødet. De tiltag, vi peger på, ligger jo lige i forlængelse af klimamålene, og derfor lige til højrebenet.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne