Kursus-emne

Varighed

Tidspunkt (uge)

Sted

Grundlæggende brug af motorsav

1 uge

Hele året

S+J

Motormanuel træfældning

2 uger

Hele året

S+J

Motormanuel oparbejdning af stormfald

1 uge

10+42+44

S

Træklatring til beskæring

1 uge

7+8+38+41+42

S+J

Tynding og beskæring i læhegn

1 uge

2+48

S+J

Sprøjtecertifikat for skov

2 uger

9/10+24/25+38/39

S+J

Blokhusteknik

2 uger

23/24+42/43

S+J

Tagkonstruktioner i rundt tømmer

2 uger

46/47

S

Opdræt af fjervildt

1 uge

4

S

Forvaltning af småvildt

1 uge

14

S

Forvaltning af hjortevildt

1 uge

15

S

Pleje af vandhuller

1 uge

36

S

Pleje af vandløb

1 uge

25

S

Produktion af juletræer og pyntegrønt

2 uger

20/33

J

Biotopplaner

2 uger

5/6

S

S = Sjælland (Skovskolen i Nødebo). J = Jylland (Skovskolen på Eldrupgård ved Auning)

Der udbydes flere kurser end de nævnte. Alle oplysninger om kursernes indhold og de præcise tidspunkter kan fås på www.ign.ku.dk/kurser.

Betingelser og betaling

Alle de nævnte kurser er lavet som såkaldte AMU-kurser. For deltagere, som er ufaglærte eller ’faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau’ er kurserne stærkt statsstøttede. I så tilfælde er deltagerbetalingen kun omkring 600 kr. pr. kursusuge.

Hvis du har en længerevarende uddannelse, kan du ikke få tilskud til deltagerbetalingen, som i det tilfælde for de fleste kurser ligger på mellem 2.800 og 4.200 kr. pr. kursusuge.

Tilmelding sker på www.efteruddannelse.dk

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne