Deres argumentation går på, at stormfaldets omfang ikke står mål med lovteksten.

Af betingelserne fremgår det, at for at forsikringen kan træde i kraft, skal der være tale om mindst ét års hugst i den givne landsdel. Efter Naturstyrelsens, der har udarbejdet indstillingen til Stormrådet, opfattelse, er det langt fra tilfældet. Samlet set er NST indstilling, at der er væltet omkring 80.000 kbm. i Sydjylland.

Skovdyrkerne bidrager aktivt i arbejdet på at få Stormrådet til at genoverveje beslutningen. Det private skovbrugs brancheforening, Dansk Skovforening, er løbende i tæt dialog med bl.a. Skovdyrkerne for at påvirke Stormrådets beslutning.

Foruden et ihærdigt benarbejde med indsamling af data, for at give et sandfærdigt skøn over stormfaldets omfang blandt vore medlemmer. Bestyrelsesmedlem Thomas Ørting Jørgensen har i dag medvirket i et direkte interview på DRSYD P4 sammen med Dansk Skovforenings direktør Jan Søndergaard. I interviewet udtrykte de bl.a. forundring over Stormrådets estimering af stormfaldets omfang.

På landsplan er det private skovbrugs estimater for stormfaldets omfang 3 gange højere end Naturstyrelsens estimat. Alene i det gamle Sønderjyllands Amt, er privatskovbrugets estimat for stormfaldets omfang det dobbelte af det NST har indstillet til Stormrådet.

Der er gået juristeri i beslutningsprocessen!

Stormrådets beslutning havde sikkert faldet anderledes ud, hvis stormen havde hærget før kommunalreformen i 2007.Betragtes det gamle Sønderjyllands Amt som en landsdel ligger en årshugst på et niveau i intervallet 120.000 til 150.000 kbm. Privatskovbrugets estimater for denne landsdel, er minimum 150.000 kbm stormvæltet træ. Dermed ligger den stormvæltede mængde mindst på niveau med en årshugst.

Situationen er blot at Stormrådet ikke accepterer det gamle Sønderjyllands Amt som en landsdel, og dernæst at de ikke er enige i de estimerede mængder stormvæltet træ.

Med hensyn til estimering af mængderne undrer Skovdyrkerne sig over Stormrådets udmelding på 80.000 kbm i Sydjylland. Naturstyrelsen omtaler på deres hjemmeside, at der alene er væltet 80.000 kbm på deres arealer. Dertil skal lægges mængderne fra privatskovbruget, således bedste skøn er omkring 150.000 kbm stormfald i det gamle Sønderjyllands Amt.

Skovdyrkerne understøtter fortsat arbejdet for at stormfaldsforsikringen kan træde i kraft og skovejeren dermed skal have mulighed for selv at vælge, hvorvidt der ønskes tilskud til gentilplantning.

Med venlig hilsen

Frede AndersenPaul Lillelund
Formand Skovdyrkerne SYD Skovrider Skovdyrkerne SYD

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne