Som man husker, så fjernede den forrige regering en række ordninger, som støttede det private skovbrug. Det drejede sig om de kollektive ordninger med støtte til forskning i forbedret juletrædyrkning, støtten til produktudvikling, støtten til rådgivning samt projektstøtte til det, man kaldte bæredygtig skovdrift hos enkelte ejere (herunder grønne driftsplaner, publikumsfaciliteter og konvertering af nål til løv).

Eneste ordninger, som har kørt videre gennem hele perioden, har været tilskud til tilplantning af landbrugsjord (skovrejsning), samt et meget lille beløb til ‘praksisnære forsøg’.

Ministeren sagde dengang, at hensigten ikke var nedskæring, men kun ‘at ryste posen’ for at se, om noget kunne optimeres. Det så man på i Skovpolitisk Udvalg, men siden har der været dyb tavshed, og det praktiske resultat har været gode besparelser for regeringen.

Den ny ordning

Nu afsætter man så et beløb til en af de ordninger, der faldt væk for 3 år siden, nemlig den såkaldt ‘bæredygtige skovdrift’. Efter det, der indtil videre er kommet frem, vil der i 2013 være mulighed for at søge penge til

Samlet vil forslaget betyde en mindre produktion i de danske skove. Det vil sige mindre produktion af biomasse og mindre kulstofbinding.

Dansk Skovforening ‘hilser forslaget velkommen, og glæder sig til at at arbejde med regeringen om endnu større skovpolitiske initiativer’

Vi vil orientere mere detaljeret, når flere detaljer foreligger.

’Naturen som den helt store vinder’

Ida Aukens ministerium skriver i forbindelse med introduktionen:

Nu giver vi støtte til både arbejdet med at lave en naturplan og til at tage større hensyn til naturen i skovdriften. Naturplaner er ofte første skridt til at blive certificeret som bæredygtigt skovbrug, og der er efterspørgsel efter produkter fra disse skove. Bæredygtigt skovbrug kan derfor give flere penge i kassen hos den enkelte skovejer, og samtidig bliver naturen den helt store vinder.

Vi er nødt til at tænke langsigtet og bæredygtigt, hvis vi skal bevare en varieret skov i fremtiden. Når vi for eksempel lader gamle træer stå og forfalde i skovbunden, så giver det helt optimale forhold for blandt andet en lang række insekter og fugle. Jeg er sikker på, at de mange tiltag, man kan søge tilskud til i denne ordning vil gavne mangfoldigheden af liv i de private skove.

Per Hilbert
Seniorrådgiver, De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne