Program:

17.30 Sandwich, øl, vand og velkomst

18.00 Husstandsvindmøller

Rådgivere fra Heden og Fjordens landboforening samt eksterne konsulenter fortæller hvordan du kan få din elmåler til at løbe baglæns.

19.15 Produktion og økonomi i energiskov.

Forstfuldmægtig Rasmus F. Nielsen gennemgår markedet for flis og sammenligner økonomien i produktion af flis fra pil og poppel.

20.00 Pause med Kaffe og kage.

Herunder orientering om grupperådgivning ved Heden og Fjordens Landboforening

20.20 Sådan finder du energi i en krisetid.

Oplæg af ekstern foredragsholder Gunnar Ørskov, om hvordan man bevarer energien i en forandringskrævende hverdag.

Tid og sted

Arrangementet afholdes d. 3. februar, Nupark 47, Holstebro. Aftenens program forventes at slutte mellem klokken 21.30 og 22.00.

Pris for deltagelse er 100 kr. pr. person inkl. forplejning. Deltagelse for medlemmer af Skovdyrkerforeningen er indeholdt i medlemskontingentet.

Tilmelding Senest mandag morgen den 31. januar på telefon 96 1010 96.

VEL MØDT!

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne