Optælling og dertilhørende udarbejdelse af prognose er afgørende.

Sæsonen 2020 er nu afsluttet og selvom der overvejende er tilfredshed med salget, så er det allerede nu nødvendigt at forholde sig til udbuddet i sæson 2021. Man kan derfor med fordel optælle en procentdel, eller samtlige af træerne i de salgbare kulturer med henblik på, hvilke træer der skal sælges.

Det er selvfølgelig svært at ramme 100% korrekt, da der kan ske meget fra nu, hen over vækstsæsonen og til træerne endeligt skal sælges, men ved at have en indikation af udbuddet af såvel kvaliteter som højdeklasser, så er din aftager bedre klædt på til forhandling med kunderne.

Metoden er simpel

Under gennemgangen medbringer man sit stykke papir, her noterer man de træer, man forventer der skal tyndes ud, samt noterer sig den nuværende højde til topknop. Derfra vil træerne vokse en højdeklasse. I forhold til kvalitetsbestemmelsen kan man med fordel se tilbage på kvalitetsudfaldet det foregående år. Der kan også være tilfælde, hvor dette ikke er relevant og i så fald må man skønne træets forventede udvikling.

For at forbedre ens prognoseevner er det vigtigt, at man får gemt sit optællingspapir og sammenligner med resultatet efter opmærkningen i august-september.

Tag fat i din skovfoged, hvis du ønsker hjælp til optælling af dine juletræer eller hvis du allerede nu har lavet din egen prognose.

Åbner vindue til at sende en mailVidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne