De gode gener har betydning for produktiviteten (tilvæksten), for gavntræskvaliteten (rethed, fingrenethed, aksedannelse, vanris), og for bevoksningens sundhed (en parameter, der bør vægtes højt). De er således den første forudsætning for en god bevoksning.

Om en plantning med planter af en god proveniens (dvs. velegnet på lokaliteten) også bliver en god bevoksning, afhænger af en række andre faktorer. Blandt andet af plantetallet ved plantning og af pasningen gennem bevoksningens liv. Her især af tyndingsmåde og tyndingsstyrke. Men det er en anden historie.

Proveniens betyder ‘afstamning’ – genetisk afstamning. Det er i praksis en angivelse af, hvor er frøet høstet.

Eg i uegnet (hollandsk) proveniens på udsat lokalitet i Nordjylland
Eg i uegnet (hollandsk) proveniens på udsat lokalitet i Nordjylland

Træartsvalg og proveniensvalg

Man kan ikke kompensere for et grundlæggende forkert træartsvalg ved at vælge en særlig proveniens. Man kan derimod sagtens ødelægge et fornuftigt træartsvalg ved anvendelse af en dårlig proveniens.

De fleste andre lande nøjes med at redegøre mere løseligt for, hvorfra materialet stammer (såkaldt ‘lokalitetsbestemt’, hvilket kan dække over meget store områder).

Ifølge EU’s lovgivning må sådant lokalitetsbestemt materiale anvendes i skovene over hele Europa. Altså også i Danmark, men her anser vi generelt sådant materiale for alt for dårligt dokumenteret og ikke nødvendigvis særlig godt – hvorfor det normalt ikke anbefales herhjemme.