Provenienserne er afprøvet på de 4 danske lokaliteter, Giesegård (Sjælland), Langesø (Fyn), Mattrup (Jylland) og Frijsenborg (Jylland). Forsøgsresultaterne findes beskrevet i publikationerne, Pyntegrøntserien nr. 14 (2000) og 20 (2003) fra Forskningscentret for Skov & Landskab, der omhandler resultater i forhold til produktionen af henholdsvis juletræer og klippegrønt.

Baggrund

Danmark har siden 1930’erne været selvforsynende med nobilis frø. I 1960’erne etableredes de første proveniensforsøg, og resultaterne herfra har været udgangspunktet for valg af  proveniens i mere end 20 år. I 1987 etableredes en ny afprøvning af 29 danske frøkilder, og som del af et blandet plustræ- og proveniensforsøg har man også afprøvet nogle direkte importer fra det naturlige udbredelsesområde i det nordvestlige USA.

Nobilisens formodede vej fra Vestamerika over Skotland og videre til bl.a. Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet.

Sammenligningen mellem de danske og amerikanske frøkilder falder generelt ud til fordel for de danske. De amerikanske er grønnere, har større højdevækst, flere nåleskader og længere grene – altsammen negativt i forhold til produktionen af klippegrønt. Amerikanerne gav imidlertid 5-6 % flere juletræer, men træernes kvalitet var dårlig på grund af større vækstkraft og flere skader.

Med hensyn til afprøvningen af de 29 danske provenienser kan man udlede en hovedkonklusion: Lokaliteten spiller en afgørende rolle ! Derfor skal proveniensanbefalingerne vurderes i forhold til erfaringer med lokalitetens dyrkningsforhold og nøgleproblemer.

De 29 provenienser og klippegrønt

Der fokuseres på 2 nøgleproblemer:

 1. Proveniensanbefaling for lokaliteter uden problemer med lange grene og med fokus på mange kg, men samtidig en kvalitet i den bedste halvdel.
  På disse lokaliteter kan man med fordel kombinere en god netto på rod pris med stor produktion i kg/ha – de bedste provenienser er:

  Del af kåringen F.404 Linå Vesterskov

  Del af kåringen F.545 Bidstrup Jylland

  F.535 Staurby

  F.443 Klosterheden, Hornet
 2. Proveniensanbefaling for lokaliteter, hvor lange grene giver problemer, og hvor der ønskes klippegrønt af høj kvalitet.
  Blandt de 10 provenienser med de korteste grene er der 4, som ligger blandt de 10 bedste mht. pris pr. kg. Provenienserne er sorteret efter de korteste grene:

  F.681 Mølleskoven

  F.402 Overgaard

  F.587 Ulborg Fejsø

  FP.623 C.E. Flensborg.

  FP.623 C.E. Flensborg og F.681 Mølleskoven har de højeste netto på rod værdier.
 3. Proveniensanbefaling ved begrænset klippekapacitet i sæsonen.
  Det er muligt at forbedre sin indtjening ved at fokusere på de provenienser, der giver det højeste pris pr. klippet kg:

  FP.623 C.E. Flensborg pltg.

  F.404 (del af  kåringen) Linå Vesterskov

  F.681 Mølleskoven

  F.545 (del af  kåringen) Bidstrup Jylland

  F.587 Ulborg Fejsø

De 29 provenienser og juletræer

Man regner ikke med at finde en proveniens, der i udbytte kan hamle op med juletræer i nordmannsgran. Valget af lokalitet har stor indflydelse på udbyttet, og kan ikke kompenseres ved valg af proveniens. Således gav de højest beliggende forsøgsblokke som regel flest juletræer. Imidlertid ser det ud til, at det er muligt ved valg af proveniens at kombinere et rimeligt juletræsudbytte og en god kvalitet af  klippegrønt.

Proveniensanbefalinger

Tallene i parantes er rangordning for juletræsegnethed samt kvalitet af grønt og grenlængde. 1 er den højeste rang, hvilket for grenlængde tildeles de korteste grene. Det ses, at især F.404 (del af  kåringen), F.443 Klosterheden, Hornet og F.545 Bidstrup (del af  kåringen) hører til de hurtige provenienser, og dermed blandt de provenienser, der på bedre jorde har en øget andel af for lange grene. Til kombination af juletræs- og klippegrøntproduktion egner de langsommere provenienser sig bedre, her iblandt især F.587 Ulborg Fejsø afd. 514.

Gennemsnitligt udbytte af juletræer for alle provenienser på de 4 forsøgslokaliteter, Frijsenborg, Mattrup, Langesø og Giesegård samt udbytte for den bedste proveniens i parantes.

Provenienser med særligt mange skader, idet lokaliteten imidlertid spiller en afgørende rolle.

Frøplantager

Ulrik Bräuner Nielsen oplyste, at der inden for 2-4 år vil komme frø på markedet, som høstes i frøplantager, der etableret med afprøvede plustræer og tyndet på grundlag af genetikken.