Nobilis

I den netop overståede sæson oplevede vi en stærk efterspørgsel efter nobilis pyntegrønt. Der blev opnået mindre prisstigninger på de fleste produkter. Den gode efterspørgsel gælder alle kvaliteter, lige fra grønlige grene fra unge kulturer, til de blå-hvide kvaliteter fra de højeste træer. Der har gennem sæsonen været forskellige signaler fra markedet. Aflyste ordrer før klipning startede, løbende efterspørgsel i sæsonen, nye kunder der henvendte sig samt et uventet pludselig stop omkring den 20. november. Den sidste klippeaktivitet blev endelig sat i bero med et landsdækkende snedække natten til d 30/11.

Sæsonen 2023 viste igen, at det kan være udfordrende at skaffe stabilt mandskab og at dygtige folk fortsat bliver dyrere. Det våde efterår har givet udfordringer i sæsonafviklingen, hvor både biler, lifte og traktorer har siddet fast. Enkelte bevoksninger har måtte opgives pga. udfordrende terræn og blødt føre. Føret har også flere steder påvirket effektiviteten i arbejdet. Omkostningerne til oparbejdningen steg igen over en bred kam – arbejdsløn, liftleje, materialer og transport. Nettoeffekten for skovejeren blev, at der blev afregnet på et niveau, som året før, måske med en lille prisjustering op. Prisstigningerne på klippegrøntet og de øgede omkostninger følges ad.

På landsplan afsatte Skovdyrkerne ca. 2600 tons nobilis.

Vækstsæsonen har været vejrmæssigt ustabil med et meget tørt forår og omvendt store mængder nedbør resten af sommeren og hele efteråret. Det tørre forår har givet skader i bevoksninger på den lettere jord. Dette har resulteret i bevoksninger med et produktionstab på op til 50% de værste steder. De lokaliteter, hvor der er kommet mindst vand i foråret og jorden ikke holder på vandet, har igen vist store problemer for nobilis-bevoksningernes sundhed. På de bedre jorde er billedet mere broget. Hvis der har været tilstrækkeligt med vand til rådighed, ser vi store udbytter. Dette skyldes sandsynligvis, at nålene har udviklet et kraftigt vokslag efter de barske vejrforhold i foråret. Det kraftige vokslag har givet granen en udpræget blå farve i år, og kvaliteten har derfor været generelt været god. Det tørre forår medførte samtidig stress i flere bevoksninger og har resulteret i flere kogleanlæg. Det har i denne klippesæson været en udfordring og årsag til frasortering. Næste sæson forventes kogleanlæggene at give udfordringer når koglerne rejser sig og sidder midt på grenen.

Nordmannsgran

Efterspørgslen på nordmannsgran af god kvalitet til danske kunder, typisk til lokale kirker, var god og priserne pæne.  Varer til eksport, hvor kvalitetskravene typisk er lavere var sværere at afsætte. Omkostningsniveauet til oparbejdning og transport bliver let højt, i konkurrencen med nordmannsgran fra især Tyskland og Polen. Arbejdskraften er her billigere og transportafstanden er mindre. Det påvirker den samlede afsætning af nordmannsgran til klip, som er lavere end den mængde som faktisk udbydes hos medlemmerne. De store mængder regn forventes også at være skyld i manglende farve i flere normansgransbevoksninger idet næringsstofferne er blevet vasket hurtigt væk.

Tak for en god klippesæson 2023