De første læs med grønt er kørt

De første læs med klippegrønt blev sendt af sted i den forgangne uge. Der er som vanligt tale om en stille opstart, med fire kørte læs. Den stille opstart er en fin måde at komme i gang på. Det giver godemulighed for at komme ud i bevoksningerne og se på kvaliteten af det grønt ,der bliver klippet. Det er et år siden der sidst blev klippet grønt, så der er altid små fejl og forglemmelse, som indfinder sig hos såvel ejere, der selv klipper, som hos entreprenørerne. Men når justeringerne foretages tidligt, kommer linjen hurtigt på plads, og vi får produceret den vare, som kunden efterspørger.

Kvalitet af klippegrønt

Generelt er kvaliteten god. Grøntet har en god farve, og længdevæksten har været moderat. Vi oplever i enkeltbevoksninger, at der er kogler, og lidt oftere stødervi også påkogleanlæg.Enkelte steder betyder det, at der ikke kan klippes brugbart grønt ibevoksningen. Neonectria har kun haft en lille indflydelse på kvaliteten.

Sorteringsmøde på torsdag

Husk at vi holder sorteringsmøde på torsdag d. 9.10 kl. 15 på vores læsseplads mellem Gjessø og Them (Rustrupvej 25, 8653 Them). På mødet gennemgår vi årets sortimenter og proceduren, når der leveres grønt til foreningen på pladsen. Dansk Skovkontor kommer også ogmedbringerudstyrtil sæsonen.Der serveres kaffe og kage.

By: Kristian Løkke Kristensen