Redaktøren 24.05.2012

Loven om randzoner ventes at træde ikraft den 1. september 2012 og vil samlet set påvirke omkring 50.000 ha.

Det forventes at gælde i Randzoneloven

Det er muligt at søge om dispensation – fx. Hvis man rammes særligt hårdt.

Foreløbig er der enighed om et fjumreår, hvor jordbrugere er undtaget for bøder trods lovovertrædelser – forudsat disse overtrædelser sker i ‘god tro’.

Placering ikke endelig endnu

Der hersker stadig uklarhed om hvilke vandløb og søer der vil været omfattet. Miljøstyrelsen har udarbejdet et foreløbigt kortmateriale, hvor det er muligt at danne sig et billede.

Søg på din ejendom og vælg i menuen:

Endelig placering af randzoner

Fra juli 2012 begynder arbejdet med at fastlægge randzonernes bredde og et kompensationskort vil blive offentgjort.

Kompensation

I alt er ventes afsat 95 millioner til kompensation. Landbrugsjord ventes kompenseret med 2.100 kr/ha for tidligere omdriftsarealer og 1.200 for tidligere permanente græsarealer.

Kompensation kan efter lovens ikræfttrædelse søges frem til 1.10.12.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne