Angående reglerne for skovejere oplyser NaturErhvervsstyrelsen følgende:

Der skelnes ikke mellem fredskov og ikke-fredskov.

Hvis der ligger et åbent areal ned til vandløbet, og dette areal hører til skoven, skal der ikke udlægges nogen randzone på dette åbne areal.

Juletræerne udenfor skoven går ikke fri

Eksisterende juletræarealer, der ligger ned til vandløb, men som ikke er del af en skov, er omfattet af reglerne.

Det betyder, at de sidste 10 meter ud mod vandløbet ikke må sprøjtes og gødes. Juletræerne på arealet må godt høstes, men genplantning er ikke tilladt.

5%’s regel omfatter hele ejedommen

Den 5%’s regel, der gælder i forbindelse med randzonerne (hvor randzonerne ikke kan omfatte mere end 5% af det samlede areal), medregner skov, naturarealer, haver m.v.

Der menes altså ikke 5% ejendommens landbrugsareal, men 5% af ejendommens samlede areal. Hvilket er trist for de kombinerede ejendomme, der har relativt store skovarealer og/eller naturarealer.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne