Ritzau meddeler i dag, at skatteminister Holger K. Nielsen (SF) efter massiv kritik har opgivet at indføre brændeafgiften pr. 1. januar. I en skriftlig redegørelse siger han, at det lovforberedende arbejde »har givet anledning til nogle overvejelser om, hvordan vi konstruerer den her afgift på den mest hensigtsmæssige måde. Derfor kommer lovforslaget ikke på denne side af nytår«.

Skatteministeren kalder afgiften »en teknisk kompliceret opgave«. Det kan vi i skovbruget kun give ham ret i.

Specielt et forhold har været stødende i offentligheden, nemlig at man i lovforslaget havde vendt bevisbyrden om, således at der som udgangspunkt ville blive lagt afgift på alt brændbart. Hvorefter køberne skulle bevise og dokumentere, at det indkøbte ikke skulle bruges til rumopvarmning, og at de herefter kunne ansøge om af få afgiften tilbage.

Eksemplerne i pressen har været groteske. Lige fra spejdernes bål over stolper til raftehegn og til flis til afdækning eller dyrehold. Det har gjort afgiften uspiselig for flere af de politikere, der var med til at stemme for den oprindelige lovgivning. Blandt andet fik flere borgerlige politikere kolde fødder i løbet af diskussionen.

De skal nok finde på noget

Men en afgift under en eller anden form skal der nok komme. Staten skal jo bruge pengene til erstatning af de meget store afgifter på kullene, der bliver faset ud (af prisen på kul var 70% statsafgift). Brændeafgiften er bare en lille del af den store forsyningssikkerhedsafgift, som skal indbringe staten milliarder.

Og modstanderne argumenterer jo heller ikke af hensyn til skovejerne eller de folk på landet, der har været afhængig af brændefyring som en billig opvarmningsform. Oppositionen siger blot, at man ikke vil være med til at bære afgiften igennem ‘så længe den rammer haveejere og andre, som ikke var i målgruppen’.

Men vi får se, hvad næste træk bliver.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne