Som grundregel er det tilladt at afbrænde grene m.v. fra skovdriften.

Vilkår:

Sikkeredsafstande

Der er endvidere nogle afstandskrav, der skal overholdes.

Hvis der er tale om mindre bål på under 100 m2, skal der holdes 30 meters sikkerhedsafstand til bygninger med hårdt tag, maskiner der ikke bruges ved afbrændingen, nåletræsbevoksninger, lyngarealer samt letantændelig vegetation eller markafgrøder. Og der skal holdes 100 meters afstand til bygninger med stråtag samt steder, hvor der opbevares letantændelige og brandfarlige sager.

Hvor der er tale om større bål på over 100 m2 eller længere ranker af hugstaffald skal holdes en generel sikkerhedsafstand på 100 meter. Ved jævn vind (hvor gerne og mindre kviste bevæger sig) fordobles de nævnte sikkerhedsafstande.

Uden for skov

For afbrænding af vegetation på naturarealer og fortidsminder gælder andre regler. Her kræves tilladelse fra kommunens beredskabsafdeling. Og for fortidsminder tillige fra Kulturarvsstyrelsen.

Per Hilbert
Seniorkonsulent

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne