På ejendomme med biotopplan må ræve reguleres med fælder hele året.

Krager og husskader

Krager og husskader må reguleres efter tilladelse reguleres med fælder og skydevåben i perioden 1. februar til 15. april. Tilladelsen kan gives i egne, hvor krager og husskader forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna.

Hvis der er udarbejdet, anmeldt og gennemført en biotopplan på ejendommen kan tilladelsen til regulering udvides til også at omfatte regulering af krager og husskader med fælder i perioden 16. april til 30. april.

Vær opmærksom på at brugen af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle også kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket kan ansøges sammen med reguleringstilladelsen.

Tilladelse til regulering af krager og husskader skal ansøges af ejeren eller forpagteren og ikke jagtlejeren.

Ved regulering af krager og husskader med fælde må fældens yder mål maksimalt være 60 cm høj, 60 cm bred og 250 cm lang. Åbningerne må maksimalt være 40 cm høje og 40 cm brede.

For at få øge succesen med fælderne er der en række råd som man kan følge:

· Sørg for at fælden har en farve så den falder ind i terrænet.

· Sørg for at bunden i fælden passer med bunden omkring fælden. Læg f.eks. et tyndt lag græs i bunden af fælden hvis fælden står på et græsareal.

· Placer fælden tæt ved et højt træ. Både krager og skader sidder ofte i træerne, for at observere eventuelle fare, inden de flyver ned til fælden.

· Brug evt. en gammel solsorterede med et par vagtelæg som lokkemiddel. Vagtelæg er mindre end hønseæg og ligner i højere grad æg fra vilde fugle.

Ræve.

I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne reguleres i perioden 1. – 29. februar. Har en ejendom desuden udarbejdet og anmeldt sin biotopplan kan ræve reguleres hele året ved brug af fælder. Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juni – 31. august. Rævehvalpene må ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på anden måde

I forsvarlige indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns eller andefugle, må ræv, husmår og ilder reguleres hele året. I en afstand af indtil 25 m fra disse indhegninger, må ræv, husmår og ilder reguleres hele året ved brug af fælder. Ligeså kan der i bebyggelse og i en afstand af indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver samt i pelsdyrfarme reguleres ræv, husmår og ilder. Regulering kan ske hele året, herunder ved brug af fælder.

Ved regulering af ræve med fælde må fældens yder mål maksimalt være 60 cm høj, 60 cm bred og 250 cm lang. Åbningerne må maksimalt være 60 cm høje og 60 cm brede og skal være placeret i enden af fælden.

Generelt om fælder

Når man regulere skadevoldende vildt ved hjælp af fælder, er der en række ting man skal være opmærksom på.

Fælderne skal tilset minimum 2 gange i døgnet, morgen og aften, og fangede dyr skal straks aflives. Hvis der er fanget dyr som ikke må reguleres skal disse straks frigives.

Tilsynet kan erstattes af en SMS-sender, der sender besked når fælden udløses. Herefter må der maksimalt gå 12 timer inden fælden tilses fysisk. SMS-senderen skal desuden sende en statusbesked morgen og aften. Udebliver denne besked skal fælden tilses fysisk inden 12 timer.

Tilsynet kan derudover udføres med et MMS-kamera, der sender billeder til f.eks. en mobiltelefon. Kameraet skal som minimum sende foto to gange i døgnet, morgen og aften og konstateres det på foto at fælden er udløst, skal man umiddelbart efter tilse fælden fysisk. Den ansvarlig for fælden, skal altid sikre, at dyrene ikke sidder i fælden længere end højst nødvendigt og ikke længere tid, end de ville kunne gøre, med et gammeldags fysisk tilsyn morgen og aften.

Ved brug af fælder skal der tydeligt fremgå kontaktoplysninger til den ansvarlige for fælden.

Få yderlige oplysninger på: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

Videncenter Landskab, januar 2014.

By: Anders L. Jensen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Anders L. Jensen