Husk muligheden for at regulere ræv i skumringsperioden.

For at sikre sig de bedst mulige leve- og yngleforhold for vildtet, er det nødvendigt at foretage en regulering af rovvildtet og flere undersøgelser i både Danmark og udlandet har vist at især reguleringen af ræv, krager og skader giver en højere overlevelsesrate og større ynglesucces for en række af vores jagtbare vildtarter som f.eks. agerhøns, fasaner, harer og råvildt.

Det er naturligvis vigtigt også at foretage reguleringen i jagtsæsonen, men derudover er der rige muligheder for regulering her i den sene vinter og det tidlige forår.

Nye regler:

Her i sæsonen 2014-15 er nye regler trådt i kraft vedr. regulering af ræv, og man skal derfor være opmærksom på følgende ændringer:

Regulering af ræv i forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle må kun ske i perioden 1. juni – 29. februar, hvor man tidligere måtte regulere hele året.

Det samme gør sig gældende for regulering af ræve, herunder fældefangst, i en afstand af indtil 25 m fra de nævnte indhegninger samt i og omkring bebyggelse (op til 25 meter).

Endelig må regulering ved fældefangst på ejendomme, hvor der er udarbejdet og gennemført biotopplan, også kun ske i perioden 1. juni – 29. februar, mod tidligere hele året.

Naturstyrelsen kan efter ansøgning, give tilladelse til at ovenstående reguleringer også kan ske i perioden 1. marts til 31. maj.

Som en udvidelse af mulighederne for regulering, er der nu mulighed for at regulere ræve med riflede våben i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Denne regulering må gerne ske fra skydetårne, der opfylder de gældende regler. Det er dog vigtigt at understrege at reguleringen i skumringsperioden kun gælder for regulering. Det er derfor ikke lovligt at skyde ræve 1½ time før/efter solopgang/-nedgang i jagttiden.

Læs sidste års gode råd:

Sidste års dyrkningsaktuelt omkring regulering beskrev en række gode råd, der naturligvis stadig er gældende, så hvis du nu vil i gang med regulering, er det måske værd at læse disse en ekstra gang.

/naturvildt/artikel/artikel/regulering_af_raev_krage_og_husskade/>www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/naturvildt/artikel/artikel/regulering_af_raev_krage_og_husskade/

Husk også at Skovdyrkerne forhandler både fælder og kunstgrave på vores WEB-shop:

https://www.skovdyrkershop.dk/produkter/k/rovvildtregulering-og-faeldefangst/

Videncenter Landskab, Januar 2015

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne