Renholdelse af poppler er yderst vigtig

Erfaringer fra poppelplantninger

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har stor erfaring i poppelplantning og den efterfølgende renholdelse af arealerne. Vi anbefaler en model hvor vi efter en forudgående sprøjtning, pløjning og harvning, planter barrodsplanter af klonen OP42 eller Max, med en planteafstand på 2×2 meter.

De fleste af arealerne renholder vi kemisk vha. to midler, roundup bragt ud ved afskærmet sprøjtning og Focus Ultra bragt ud som bredsprøjtning.

Poppler er meget følsomme over for roundup, så der er brug for stor forsigtighed når der sprøjtes. Generelt kan det ikke anbefales at renholde arealer der er etableret vha. stiklinger med roundup. Alene dampene fra rounduppen er nok til at skade de små uforveddede stiklinger. Men etableres kulturen med barrodsplanter, kan en omhyggelig afskærmet roundupsprøjtning anvendes.

Vurdering af renholdelsesbehovet

Når vi i Skovdyrkerforeningen Nord- Østjylland vurderer renholdelsesbehov i en poppelkultur kigger vi primært på to ting, Dels det generelle ukrudtsniveau over hele stykket, og dels om der er græs inde i rækkerne. Græs er alle trævæksters værste fjende, det konkurrerer hårdt med træerne om især vand, men også næringsstoffer.

Når en poppelplantning er plantet i foråret, afhænger det af vejret hvornår der er behov for første sprøjtning, men det typiske er at vi sprøjter 1 gang i løbet af Juli måned med afskærmet roundup. 2. sprøjtning kommer så tit i løbet af august måned. Når vi sprøjter holder vi os mindst 10 cm. fra planterne for at undgå sprøjteskader. Fordi vi ikke kører helt tæt på planterne, opstår der hurtigt en del ukrudt inde i rækken. Dette kan få folk til at tvivle på om denne metode overhovedet hjælper planterne. Det gør den, dels fordi den samlede vandhusholdning på arealet bliver meget bedre når ukrudtet er sprøjtet væk imellem rækkerne, og dels fordi ukrudtet i rækkerne har tendens til at ”vælte” ud i rækkemellemrummene og derved give poppelplanterne mere plads. Forsøg viser at poplerne kvitterer med højere vækst, hvis mindst 60 % af arealet er holdt fri for ukrudt. Med denne metode holdes i størrelsesorden 80 – 90 % af arealet fri.

Næste forår efter plantningen, når poplerne er 1 år gamle vurderer vi om der er ved at indfinde sig græsukrudt i rækkerne. Er dette tilfældet vælger vi at sprøjte dette væk. Ind til nu har vi gjort dette ved at bredsprøjte med græsmidlet Focus Ultra, senere på sæsonen har vi fulgt op med en afskærmet roundupsprøjtning.

Mulighed for at slå to sprøjtninger sammen

Fra foråret 2015 kan vi tilbyde at udføresprøjtningen med Fokus Ultra og den afskærmederoundupsprøjtningi samme arbejdsgang med en ny type sprøjte..

Denne nye sprøjte kører mellem rækkerne og sprøjter afskærmet med roundup, på siderne af skærmen er der monteret dyser, der sprøjter Focus Ultra ind i rækken. Typisk kører vi arealet over 2-3 gange 2. år. Og hvis poplerne har haft optimale vækstbetingelser kan renholdelsen stoppes her efter. Hvis poplerne har haft en langsom start f.eks. pga. vanskelig jordbund, tørkestress, vildtbid eller andet, vil det ofte være nødvendigt at renholde en til flere gange i tredje vækstsæson.

Offlabelgodkendelse

Hvis du selv vil sprøjte dine arealer, skal du være opmærksom på at det kræver offlabelgodkendelse at sprøjte dine popler med Focus Ultra. Dette kan Skovdyrkerne hjælpe med, ring til din skovfoged så kommer vi og vejleder dig til den mest optimale renholdelse på netop dit areal.

By: IGU, HBC