Temadag om neonectria.

Den 2. april åbnede medlem Jørgen Jensen lågen ind til hans juletræer, så vi alle sammen kunne blive klogere på neonectria (ædelgrankræft). Skovfogederne Ulrik Kragh Hansen og Michael Rasmussen fortalte neonectria rammer ædelgranarterne og har spredt sig hurtigt og ses nu i næsten hele vores geografi. Den slår skud, kviste og i værste fald hele træer ihjel. Det økonomiske tab kan blive stort og derfor blev der gjort meget ud af genkendelse af skadesbilledet med døde kviste, kræftsår, harpiksflåd og i særlig grad neonectrias røde frugtlegemer, således deltagerne fremover selv kunne fastslå skadevolderen, samt forebygge og bekæmpe neonectria.

Ulrik viser indboringshuller fra cryphalys piceae.

Et gammelt ordsprog siger; en ulykke kommer sjældent alene. Det kan Jørgen Jensen nikke genkendende til. Ikke nok med, han har været ramt af ædelgranlus og fra 2011 neonectria, er en ny skadevolder dukket op, nemlig ædelgranbarkbillen Cryphalus piceae. Billen er kun 2 mm lang og indboringshullerne 0,5-1 mm i diameter, så det var en dag hvor brillerne blev pudset en ekstra gang.

Markvandring og maskindemonstration.

Ca. 100 besøgende dukkede op i det gode vejr den 15. maj til vores årlige juletræs markvandring, som vi i år afholdt hos medlem Søren Flou ved Bælum. I år havde vi valgt at afholde dagen sammen med HD2412, samt maskinproducenterne Jutek, Compact Tree og Skærbæk maskinforretning, som på dagen fremviste og præsenterede deres maskiner og udstyr. Søren Flou indledte med at præsentere sin ejendom med bl.a. 40 ha. juletræer, hvorefter skovfoged Michael Rasmussen ledte markvandringen, som tog udgangspunkt i Sørens nærliggende nordmannsgran kultur, hvor der var gjort ekstra meget ud af formningen af træerne, for at opnå en slank model.

Michael fortæller om formering af juletræer.

Herudover berørtes nyhederne indenfor sprøjtning, lusebekæmpelse og vækstregulering, samt døde skudspidser, sclerophoma skader, neonectria, røde nåle, skadesretning, gødskning mv. Til slut tændte Sami fra Jutek op i grillen og sørgede for, at ingen kørte sultne eller tørstige hjem.

Tid til en pølse og vand – og det sociale element i markvandringen dyrkes.

For gode skadesbilleder, se nærmere på vores hjemmeside her: https://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/juletraeerogklippegroent/skader/svampeskader/aedelgrankraeftneonectriapaaabiesarter/.

Nedenfor er link til uddelingskopierne:

Temadag om Neonectria

Markvandring om maskindemonstration

By: Michael Rasmussen