I indkaldelsen under pkt. 6 står der, at alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg genopstiller. Dette er en fejl. Det er kun Hans Jørgen Bladt der genopstiller.

Den rettede indkaldelse kan ses på hjemmesiden under lokale nyheder sammen med årsrapporten for 2016/17.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne