Bekendtgørelsen der omhandler udsætning af agerhøns, fasaner og gråænder trådte i kraft 1. april 2010. Reglerne betyder, at ejendomme, der er omfattet af biotopplanskravene, skal gennemføre og anmelde en biotopplan til Naturstyrelsen senest 1. maj hvert år.

Vildtstriber skal omlægges

Alle de anmeldte tiltag der beskrives i biotopplanen skal gennemføres og opretholdes i minimum et år eller indtil en ny biotopplan er anmeldt. Nogle af plejetiltagene, der gennemføres, er flerårige som eksempelvis insektvolde og vildtstriber. Vær særlig opmærksom på, at tiltaget vildstriber kræver en omlægning minimum hvert 3. år.

Revider biotopplanen

Der er nu næsten gået 3 år siden kravene om biotopplanerne trådte i kraft. Ejendomme, der har haft biotopplanen gennemført i hele denne periode, har nu en god fornemmelse af, om tiltagene er placeret optimalt i forhold til effekt for terrænet, vildtet og driften. Det anbefales at revidere biotopplanen og gerne årligt. Fjern de tiltag, som viser sig at have ringe effekt, og erstat dem med nye og bedre placerede tiltag. Vinterperioden er en oplagt periode til at foretage revideringen og tilpasningen af biotopplanen.

Vildtstribe
Vildtstribe

Vildtstriber anmeldt i biotopplanen skal omlægges minimum hvert år.

Læs mere om biotopplaner her:

https://naturstyrelsen.dk/

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne