Klimaramt douglas med rød top. Foto: Klaus Lindhardtsen

Douglasplanter dør

I douglaskulturer under 10 år er der i år konstateret røde planter. Nogle planter er helt røde og døende, men andre planter kun er røde i den øverste del af planten. Årsagen til skaden er forårsudtørring. En hel april måned med høj sol, tørke og mange nætter med nattefrost udtørrer de unge planter.

Lokaliteten spiller ind

Værst er det på udsatte steder. Både med megen vind og i lavninger, hvor nattefrosten er ekstra hård. De hårdest ramte træer vil dø, mens andre vil skyde igen fra de grønne dele.

Kold lavning med røde douglasplanter. Foto Klaus Lindhardtsen

Beskyttende blandinger

Omgivende vegetation afbøder skaden. Normalt er der ikke meget godt at sige om gyvel, men i forhold til at pakke douglas ind og beskytte dem mod vind og kulde er de gode. Kulturer udrenset i den sene vinter er mere følsomme. Den lune dyne af f.eks. birk er væk og douglasplanterne har ikke vænnet sig til de nye omgivelser.

En god rod er guld værd

Planter med god rodudvikling er mindre skadede. En god og veludviklet rod forsyner bedre planten med vand i en stresssituation. En god rod er også med til at sikre træernes vindstabilitet senere i livet, så en god plantning i et godt plantebed har flere fordele.

Vi ser også skader i de tidlige plantninger fra før påsken. Her er det også de nordvestamerikanske træarter som grandis, thuja, cypres og nobilis, der er ramt. Normalt er det en fordel at plante tidligt, så planterne kan etablerere sig inden en tør periode i foråret. Men i år er det ikke helt tilfældet.

VidenCenter Skovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne