Røde nåle skyldes mangel på tilgængelig calcium under skudstrækningen. Det skyldes ikke nødvendigvis mangel på calcium i jorden, men klimatiske forhold gør, at det ikke kan optages af træet. Calcium bruges af træet til at opbygge cellevæggene, er cellevæggene ikke hærdet op, kan nålene angribes af svampe og ”solskoldes”. Skaden sker under skudstrækningen i maj-juni. Når de røde nåle ses, er det en udtørring af de i forvejen skadede nåle.

Røde nåle ses oftest og værst i markkulturer, på kraftig lerjord og i kulturer der er kraftig gødet i foråret. Er skaden først sket er der ikke noget af gøre. Har man kulturer der ofte bliver ramt af røde nåle, bør der laves en gødningsstrategi der mindsker risikoen. Forårsgødningen deles i to, så der er mindre koncentration af kvælstof i jorden til at hæmme optag af calcium, anden gødning gives efter Sankt Hans. Der kan evt. tilføres calcium i form af flydende gødning. Kontakt din skovfoged for at lægge en gødningsstrategi for din kultur.

Læs mere her

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne