De første leverancer af nobilis transporteres til kunden i kølebiler.

Onsdag og torsdag blev de første paller pakket og sendt med kølebiler til vores udenlandske kunder.

Det lune septembervejr betyder, at vi skal være ekstra opmærksomme ved oparbejdning og pakning. Der klippes i begyndelsen kun med lift eller lang stangsaks i ældre bevoksninger. Den mere stive vare ,fra de ældre træer, er bedre afmodnet og er derfor mere holdbar.Klippegrøntet må godt ligge et par dage i skovbunden og gasse af, før det bundtes og sættes på stab i skoven.Vi henter først grøntet i skoven og pakker det på paller umiddelbart før det skal læsses. For at undgå at grøntet brænder sammenforegårtransporten af de tidlige leveranceri kølebiler.

Husk at klippegrønt skal leveres friskt, så hvis du selv står for oparbejdningen, må du først starte op, når det er aftalt med en af vores skovfogeder.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne