Der er tale om en gammel, simpel og afprøvet metode. Den er først og fremmest velegnet i hegn, remiser og skovbryn. Men også hvor man gerne vil have egen indi lysåbne nåletræsbevoksninger, eller i afviklede juletræsbevoksninger.

Hvordan gør man?

1. Sørg for at såningsstedet så vidt muligt er fri for ukrudt.
2. Så så hurtigt som muligt, når der er modne agern på træerne eller på jorden.
3. Placer frøene i 2-3 cm’s dybde – med planterør, spade eller plantestok. Træd til.

Egene kommer forbavsende hurtigt. På grund af de store frø og på grund af egens konkurrencedygtighed kan man ofte klare sig uden efterfølgende renholdelse. Og de vokser meget bedre end deres rygte. Det er ikke ualmindeligt, at de er 5-6 meter høje ved 10 års alder.

Større bevoksninger

Hegning anbefales absolut ved større stykker i skov eller på mark, idet de unge egeplanter er guf for vildtet.

Ved tilsåning af egentlige skovbevoksninger skal der ifølge loven anvendes enten agern fra ejendommens egne ege – eller godkendt frø. Det er således ikke lovligt at bruge agern fra en nabos egebevoksning eller fra det nærliggende egekrat. Til hegn, remiser og skovbryn kan det derimod være fint at bruge agern fra gode, sunde ege i nærheden.

Større anlæg med indkøbte frø kan med fordel udskydes til om foråret. Herved undgås musegnav i løbet af vinteren. Hvis man selv har indsamlet frøet, men vil vente med at så til om foråret, bør man lade en professionel frøhandler eller planteskole opbevare det gennem vinteren. Det er svært at opbevare selv, uden at det mugner.

Fordel: En bedre rodudvikling

Det skal dog slås fast, at såning sjældent giver enså ensartet og komplet en kultur som plantning. Men omvendt er det spændende at se de ‘selv-såede’ ege komme op.

Og som en kontant fordelfår man altid en bedre rodudvikling, idet den naturlige pælerod ikke bliver forstyrret af rodbeskæring eller omplantning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne